VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

  • nevlastníte pozemok a nemáte vlastné finančné prostriedky

V takom prípade budete musieť okrem hypotéky využiť aj inú formu financovaniaKúpu pozemku Vám banka prefinancuje do výšky 80% z jeho hodnoty, zvyšok kúpnej ceny a začatie výstavby budete musieť financovať formou spotrebného úveru resp. stavebného medziúveru.

  • máte k dispozícii aj inú nehnuteľnosť

Ak máte k dispozícii inú nehnuteľnosť, ktorú môžete založiť (napr. rodičovský dom), viete pri financovaní využiť jej hodnotu. V takom prípade je možné zvoliť účelový aj bezúčelový typ financovania. V prípade bezúčelovej (americkej) hypotéky je výhodou, že peniaze dostanete naraz a nemusíte dokladovať účel ich použitia. Výške úveru musí zodpovedať dostatočná hodnota zakladanej nehnuteľnosti. Po dokončení a skolaudovaní stavby je možné presunúť záložné právo na Váš dom.

  • vlastníte pozemok

Pre banku je dôležité, aby bol k pozemku zabezpečený prístup. V praxi to znamená, že parcely cez ktoré vedie prístupová cesta, nesmú byť iba vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb. Ak sú, je potrebné zabezpečiť vecné bremeno k právu prechodu resp. nadobudnúť k nim vlastnícky podiel, inak banka pozemok nebude akceptovať ako predmet zabezpečenia.

Najrozumnejšie je požiadať o schválenie hypotéky na celú výstavbu, takže budete mať ešte pred začatím výstavby istotu, že Vám nebudú chýbať prostriedky k jej dokončeniu. Banka vychádza pri prepočte výšky hypotéky z budúcej hodnoty nehnuteľnosti (po úplnom dokončení do požadovaného štádia). Výber banky záleží najmä od miery rozostavanosti nehnuteľnosti.

  • financovanie od “holého“ pozemku

V tomto prípade Vám banka schváli financovanie celej výstavby bez toho, aby bol dom rozostavaný. V prvej tranži Vám poskytne sumu v závislosti od akceptovanej hodnoty pozemku a bankou poskytovaného percenta financovania. Následne môžete začať s výstavbou.

Napr. hodnota pozemku je 50.000 Eur, percento financovania v rámci danej banky je pri pozemkoch 60%. V prvej tranži banka poskytne klientovi sumu 30.000 Eur (60% z 50.000 Eur).

  • financovanie od rozostavanej stavby

Banka Vám poskytne prvú časť prostriedkov z hypotéky po dokončení nehnuteľnosti do štádia, kedy je možné zapísať ju do katastra nehnuteľností ako rozostavanú stavbu. V praxi sa tým rozumie  postavenie múrov prvého nadzemného podlažia aspoň do úrovne jedného metra nad zemou, pričom je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia.

  • “zrýchlená“ výstavba

Financovanie od “holého pozemku“, pričom banka Vám poskytne v prvej tranži sumu vo výške 100% z aktuálnej hodnoty pozemku plus ďalších 18.500 Eur nad rámec hodnoty zabezpečenia. Tento typ financovania je vhodný napr. pre montované domy.Čo budete okrem štandardných podkladov potrebovať k žiadosti o hypotéku:

·       znalecký posudok na pozemok resp. rozostavanú stavbu (v závislosti od spôsobu financovania),

·       stavebné povolenie,

·       projektovú dokumentáciu,

·       položkový rozpočet (rozpis cien prác a materiálu).


Kedy viem získať 90% hypotéku

Kedy viem získať 90% hypotéku

Banky štandardne poskytujú hypotéku do 80% z hodnoty resp. kúpnej ceny nehnuteľnosti. Financovanie nad 80% môžu banky poskytnúť približne každému piatemu žiadateľovi o hypotéku.

Zobraziť viac


VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

Zobraziť viac


Hypotéka pre živnostníka

Hypotéka pre živnostníka

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

Zobraziť viac


Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Fixácia úrokovej sadzby je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého je úroková sadzba úveru nemenná. V ponuke sú fixácie od 1 až po 20 rokov. Po skončení obdobia fixácie Vám banka ponúkne novú úrokovú sadzbu na ďalšie obdobie fixácie, ktorá bude zodpovedať aktuálnym úrokom poskytovaným v čase konca fixácie.

Zobraziť viac


Hypotéka naopak

Hypotéka naopak

20.6.2023 / Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.

Zobraziť viac


Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Zobraziť viac


Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Zobraziť viac


Na aký účel je možné použiť hypotéku

Na aký účel je možné použiť hypotéku

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

Zobraziť viac


Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy chaty hypotékou

Financovanie kúpy chaty hypotékou

V prípade financovania záhradných chát resp. rekreačných nehnuteľností formou hypotéky je otázna najmä jej splatnosť. Zo zákona by totiž banky na takýto typ nehnuteľností mali poskytovať úvery so splatnosťou maximálne 8 rokov.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Aby banka vedela financovať pozemok formou hypotéky, musia byť splnené určité parametre.

Zobraziť viac


Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Nové bývanie financuje väčšina ľudí aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Pri kúpe nehnuteľnosti si často krát ani neuvedomujeme, že sa počas splácania úveru môžeme dostať do finančných, alebo zdravotných problémov a úver nebudeme schopný splácať.

Zobraziť viac


Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Banka Vám poskytne za účelom kúpy nehnuteľnosti hypotéku vo výške maximálne 80% resp. 90% z kúpnej ceny, alebo jej hodnoty. Vždy vychádza z nižšej sumy. Zvyšnú časť kúpnej ceny je potrebné dofinancovať vlastnými prostriedkami, alebo ďalším úverom.

Zobraziť viac