Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Pokiaľ chcete získať hypotéku a nie podnikateľský úver, musíte nehnuteľnosť nadobúdať ako súkromná osoba (nie ako s.r.o.).

Dôležité je, aby ste ako spoločník mali podiel v spoločnosti minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období a nepretržite vykonávali podnikateľskú činnosť aj naďalej. Banke budete dokladovať aj aktuálnosť príjmov spoločnosti výpismi z účtu, alebo faktúrami.

Banka bude vychádzať z príjmu za posledné ukončené zdaňovacie obdobie. Ak ste ešte nestihli podať daňové priznanie za predchádzajúci rok, banka vie akceptovať príjmy z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia štandardne do konca marca.

Väčšina bánk neakceptuje záporné vlastné imanie ani akúkoľvek stratu spoločnosti. Sú ale banky, ktoré vedia akceptovať stratu v určitej výške a to maximálne do 5% z tržieb spoločnosti za účtovný rok.

Sú dva spôsoby, ktorými banky počítajú akceptovaný príjem spoločníka s.r.o.

  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného zo zisku.

Akceptovaný príjem = (výsledok hospodárenia po zdanení/12) x % podiel spoločníka v s.r.o. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.
Niektoré banky akceptujú príjem zo zisku aj bez jeho vyplatenia resp. bez zápisnice o vyplatení zisku.

  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného z tržieb.

Akceptovaný príjem = (10%* z tržieb x % podiel spoločníka v s.r.o.) /12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.
Je možné vychádzať z tržieb za predaj tovaru, predaj vlastných výrobkov, predaj služieb, alebo ich súčtu.

* Výška akceptovaného percenta z tržieb je v rámci bánk individuálna. Maximálne je možné akceptovať 55% z tržieb pri jednoosobových s.r.o. resp. ak sú spoločníkmi manželia. Ročné tržby spoločnosti ale nemôžu presiahnuť 80.000 Eur.

V prípade, že sú tržby spoločnosti vyššie ako 80.000 Eur, je možné akceptovať do 20% z tržieb, pokiaľ je Váš podiel v s.r.o. minimálne 50% a ako spoločník pôsobíte minimálne 2 roky.

V rámci špecifických povolaní, kde sú výdavky na podnikateľskú činnosť v porovnaní s tržbami nízke (služby), je možné akceptovať individuálne aj vyššie percento z tržieb.

  • V individuálnych prípadoch je možné akceptovať aj príjem ako určité percento z pravidelných mesačných kreditných obratov na účte spoločnosti. Tu ale musia byť splnené aj ďalšie špecifické podmienky.

Kedy viem získať 90% hypotéku

Kedy viem získať 90% hypotéku

Banky štandardne poskytujú hypotéku do 80% z hodnoty resp. kúpnej ceny nehnuteľnosti. Financovanie nad 80% môžu banky poskytnúť približne každému piatemu žiadateľovi o hypotéku.

Zobraziť viac


VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

Zobraziť viac


Hypotéka pre živnostníka

Hypotéka pre živnostníka

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

Zobraziť viac


Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Fixácia úrokovej sadzby je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého je úroková sadzba úveru nemenná. V ponuke sú fixácie od 1 až po 20 rokov. Po skončení obdobia fixácie Vám banka ponúkne novú úrokovú sadzbu na ďalšie obdobie fixácie, ktorá bude zodpovedať aktuálnym úrokom poskytovaným v čase konca fixácie.

Zobraziť viac


Hypotéka naopak

Hypotéka naopak

20.6.2023 / Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.

Zobraziť viac


Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Zobraziť viac


Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Zobraziť viac


Na aký účel je možné použiť hypotéku

Na aký účel je možné použiť hypotéku

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

Zobraziť viac


Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy chaty hypotékou

Financovanie kúpy chaty hypotékou

V prípade financovania záhradných chát resp. rekreačných nehnuteľností formou hypotéky je otázna najmä jej splatnosť. Zo zákona by totiž banky na takýto typ nehnuteľností mali poskytovať úvery so splatnosťou maximálne 8 rokov.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Aby banka vedela financovať pozemok formou hypotéky, musia byť splnené určité parametre.

Zobraziť viac


Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Nové bývanie financuje väčšina ľudí aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Pri kúpe nehnuteľnosti si často krát ani neuvedomujeme, že sa počas splácania úveru môžeme dostať do finančných, alebo zdravotných problémov a úver nebudeme schopný splácať.

Zobraziť viac


Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Banka Vám poskytne za účelom kúpy nehnuteľnosti hypotéku vo výške maximálne 80% resp. 90% z kúpnej ceny, alebo jej hodnoty. Vždy vychádza z nižšej sumy. Zvyšnú časť kúpnej ceny je potrebné dofinancovať vlastnými prostriedkami, alebo ďalším úverom.

Zobraziť viac