Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Nové bývanie financuje väčšina ľudí aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Pri kúpe nehnuteľností si často krát ani neuvedomujeme, že sa počas splácania úveru môžeme dostať do finančných, alebo zdravotných problémov a úver nebudeme schopný splácať. Čo robiť v prípade, ak sa do takejto situácie dostanete, či už z dôvodu dlhodobej PN, alebo straty zamestnania?

Aby ste sa do podobnej situácie nedostali, ešte pred čerpaním úveru je ideálne poistiť si schopnosť jeho splácania. To Vám v prípade neočakávanej udalosti pokryje náklady spojené s úverom.

Je potrebné čo najskôr informovať veriteľa (banku) o vzniknutej situácii. Banku môžete požiadať o alternatívny plán splácania, zníženie mesačnej splátky, alebo dočasné odloženie platieb. Nečakajte, kým vám príde z banky správa a neskôr aj písomné upozornenie o neuhradení splátky. Ak ako klient nekomunikujete, banka môže Vašu prípadnú žiadosť zamietnuť.

Odklad splátok úveru sa vo väčšine prípadov schvaľuje na maximálne 6 až 9 mesiacov. Môže sa ale stať, že banka odklad schváli aj na kratšie obdobie, prípadne schváli odklad splácania istiny, ale úrok platíte naďalej.

Vždy je potrebné doložiť aj dokumenty k dôvodu odkladu splátok (napríklad lekárska správa, výpoveď zo zamestnania, potvrdenie o dlhodobej PN). Čím viac informácii a dokumentov k žiadosti predložíte, tým väčšia je pravdepodobnosť jej schválenia. Vo väčšine bánk je žiadosť bez poplatku.

Žiadosť banka schvaľuje v priebehu niekoľkých dní. Pri jej zadávaní si vyberáte, či žiadate aj o predĺženie doby splatnosti úveru o obdobie odkladu splátok. Ak nie, po ukončení odkladu splácania bude mesačná splátka navýšená.

V prípade schválenia žiadosti to znamená negatívny záznam v rámci Vášho úverového registra a bude pre Vás ťažšie získať v budúcnosti ďalší úver.

Základné podmienky pre posúdenie žiadosti o odklad splácania úveru (môžu sa v rámci bánk líšiť):

  •  v čase schvaľovania žiadosti nesmie byť dlžník v omeškaní so splácaním záväzkov, nesmie mať dlh na bežnom účte a nesmie byť voči nemu začaté exekučné konanie,
  • o odklad splátok istiny je možné požiadať najskôr po uhradení minimálne šiestich plných mesačných splátok úveru,
  • za posledný rok nebol poskytnutý klientovi odklad splátok úveru,
  • úver musí byť vyčerpaný v plnej výške,
  • zostávajúca doba splatnosti úveru nie je kratšia ako dvojnásobok požadovaného počtu mesiacov odkladu splácania.

Kedy viem získať 90% hypotéku

Kedy viem získať 90% hypotéku

Banky štandardne poskytujú hypotéku do 80% z hodnoty resp. kúpnej ceny nehnuteľnosti. Financovanie nad 80% môžu banky poskytnúť približne každému piatemu žiadateľovi o hypotéku.

Zobraziť viac


VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

Zobraziť viac


Hypotéka pre živnostníka

Hypotéka pre živnostníka

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

Zobraziť viac


Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke

Fixácia úrokovej sadzby je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého je úroková sadzba úveru nemenná. V ponuke sú fixácie od 1 až po 20 rokov. Po skončení obdobia fixácie Vám banka ponúkne novú úrokovú sadzbu na ďalšie obdobie fixácie, ktorá bude zodpovedať aktuálnym úrokom poskytovaným v čase konca fixácie.

Zobraziť viac


Hypotéka naopak

Hypotéka naopak

20.6.2023 / Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.

Zobraziť viac


Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Zobraziť viac


Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Zobraziť viac


Na aký účel je možné použiť hypotéku

Na aký účel je možné použiť hypotéku

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

Zobraziť viac


Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých)

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy chaty hypotékou

Financovanie kúpy chaty hypotékou

V prípade financovania záhradných chát resp. rekreačných nehnuteľností formou hypotéky je otázna najmä jej splatnosť. Zo zákona by totiž banky na takýto typ nehnuteľností mali poskytovať úvery so splatnosťou maximálne 8 rokov.

Zobraziť viac


Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Aby banka vedela financovať pozemok formou hypotéky, musia byť splnené určité parametre.

Zobraziť viac


Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Ako postupovať ak nebudem schopný splácať hypotéku

Nové bývanie financuje väčšina ľudí aj prostredníctvom hypotekárneho úveru. Pri kúpe nehnuteľnosti si často krát ani neuvedomujeme, že sa počas splácania úveru môžeme dostať do finančných, alebo zdravotných problémov a úver nebudeme schopný splácať.

Zobraziť viac


Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Banka Vám poskytne za účelom kúpy nehnuteľnosti hypotéku vo výške maximálne 80% resp. 90% z kúpnej ceny, alebo jej hodnoty. Vždy vychádza z nižšej sumy. Zvyšnú časť kúpnej ceny je potrebné dofinancovať vlastnými prostriedkami, alebo ďalším úverom.

Zobraziť viac