Hypotéka naopak.

Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.


POŽIADAJTE O „HYPOTÉKU NAOPAK“.

Tento produkt Vám môže celý proces kúpy nehnuteľnosti výrazne zjednodušiť a zrýchliť. Ide o hypotéku bez špecifikácie konkrétnej nehnuteľnosti, kedy banka posudzuje iba Váš príjem a bonitu. Hypotéku si môžete dať schváliť na maximálnu sumu, ktorú Vám dovolí Váš príjem v čase schvaľovania a po nájdení nehnuteľnosti banka dodatkom upraví výšku hypotéky podľa hodnoty danej nehnuteľnosti resp. Vašej požiadavky. Dodatkom je možné výšku hypotéky znížiť, ale nikdy nie zvýšiť. Po schválení žiadosti podpíšete úverovú zmluvu s konkrétnou výškou hypotéky, fixáciou, úrokovou sadzbou a podmienkami čerpania.


PRE KOHO JE URČENÁ?

Pre tých, ktorí uvažujú nad kúpou nehnuteľnosti najbližší rok a očakávajú::

 • zmenu zamestnania
 • zmenu spôsobu pracovného pomeru (napr. prechod zamestnanca na živnosť alebo s.r.o.)
 • zníženie príjmu zo zamestnania alebo podnikania
 • narodenie dieťaťa (odchod partnera na materskú dovolenku)
 • prípadná obava z dlhodobej PN
 • obava zo straty zamestnania
 • obava z nárastu úrokových sadzieb a teda aj mesačnej splátky

Po  podpísaní úverovej zmluvy už poskytnutie hypotéky neovplyvní  nič z vyššie spomínaných situácií. Banka klientovi garantuje podmienky dohodnuté v zmluve aj keď príde k ďalšiemu nárastu úrokov.


ČO MÔŽE BYŤ JEJ ÚČELOM?

 • kúpa skolaudovaného alebo rozostavaného bytu
 • kúpa skolaudovaného alebo rozostavaného rodinného domu
 • výstavba rodinného domu
 • kúpa nehnuteľnosti v developerskom projekte
 • kombinácia účelu kúpa skolaudovanej nehnuteľnosti a výstavba/vyplatenie existujúcich úverov


AKO POSTUPOVAŤ PO NÁJDENÍ NEHNUTEĽNOSTI NA KÚPÚ?

Banke je potrebné predložiť:

 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti
 • návrh kúpnej zmluvy
 • kópiu občianskeho preukazu predávajúcich


KTORÁ BANKA TAKÚTO HYPOTÉKU PONÚKA?

Aktuálne ponúkajú vo svojom portfóliu hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť iba dve banky – ČSOB a UniCredit bank.

ČSOB

 • vypracovanie dodatku k úverovej zmluve po špecifikácii nehnuteľnosti je bez poplatku
 • poplatok za nečerpanie hypotéky v ČSOB je vo výške spracovateľského poplatku, aktuálne je to suma 250 €
 • lehota na špecifikáciu nehnuteľnosti je 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
 • pri tomto type hypotéky banka neakceptuje príjem žiadateľa zo zahraničia
 • hypotéka vo výške maximálne 90% z kúpnej ceny nehnuteľnosti

UniCredit bank

 • vypracovanie dodatku k úverovej zmluve po špecifikácii nehnuteľnosti je bez poplatku
 • poplatok za nečerpanie hypotéky v UniCredit bank je aktuálne 500 €
 • lehota na špecifikáciu nehnuteľnosti je 12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
 • pri tomto type hypotéky banka akceptuje príjem žiadateľa zo zahraničia
 • hypotéka vo výške maximálne 80% z kúpnej ceny/hodnoty nehnuteľnosti
 • maximálna výška hypotéky je 300.000 Eur


AKO ALTERNATÍVU K HYPOTÉKE NAOPAK PONÚKA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA:

Pri účele úveru kúpa alebo výstavba nehnuteľnosti, ak klient pri žiadosti o úver nemá doklady k financovanej nehnuteľnosti, musí  úver zabezpečiť inou nehnuteľnosťou.

Pred čerpaním úveru následne predloží doklady k financovanej nehnuteľnosti (list vlastníctva, kúpnu zmluvu, alebo stavebné povolenie), uzatvorí dodatok k úverovej zmluve a úver môže čerpať. Dodatok je bezplatný.

Ak požadované doklady nepredloží klient do 6 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy o úvere, môže požiadať o predĺženie lehoty na čerpanie o ďalších 6 mesiacov. Predĺženie lehoty čerpania podlieha individuálnemu schváleniu.

V prípade, ak by chcel klient na danom úvere požiadať o výmenu predmetu zabezpečenia pred čerpaním, t.j. ručiť na danom úvere financovanou nehnuteľnosťou (namiesto pôvodnej), táto zmena podlieha schváleniu a je aktuálne za poplatok 149 Eur.


Hypotéka pre živnostníka.

Hypotéka pre živnostníka.

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

Zobraziť viac


Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke.

Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke.

Fixácia úrokovej sadzby je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého je úroková sadzba úveru nemenná. V ponuke sú fixácie od 1 až po 20 rokov. Po skončení obdobia fixácie Vám banka ponúkne novú úrokovú sadzbu na ďalšie obdobie fixácie, ktorá bude zodpovedať aktuálnym úrokom poskytovaným v čase konca fixácie.

Zobraziť viac


Hypotéka naopak.

Hypotéka naopak.

Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.

Zobraziť viac


VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU.

VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU.

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

Zobraziť viac


Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Zobraziť viac


Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke.

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke.

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Zobraziť viac


Na aký účel je možné použiť hypotéku.

Na aký účel je možné použiť hypotéku.

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

Zobraziť viac


Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých).

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých).

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.

Zobraziť viac