Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých).

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.


Od roku 2018 sa tento príspevok poskytuje vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky. Informáciu, či máte nárok na daňový bonus nájdete vo Vašej úverovej zmluve, alebo sa spýtajte priamo v banke.


Bonus sa vzťahuje na sumu maximálne 50.000 Eur, poskytuje sa počas prvých 5 rokov splácania hypotéky vo forme daňovej úľavy vo výške maximálne 50% zo sumy zaplatených úrokov za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň maximálne 400 Eur. Za celé obdobie teda ušetríte najviac 2.000 Eur.


Ako postupovať pri uplatňovaní nároku na daňový bonus?


V prípade, že Vám spracováva daňové priznanie zamestnávateľ, je potrebné informovať ho o tom, že si uplatňujete nárok na daňový bonus a odovzdať mu potvrdenie o zaplatených úrokoch za predchádzajúci kalendárny rok (zdaňovacie obdobie). Zároveň podpíšete čestné vyhlásenie o tom, že Vám nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu (§ 122ya ods. 12 zákona o bankách). Potvrdenie z banky je potrebné predložiť zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára. Ak potvrdenie z banky v ustanovenej lehote zamestnávateľovi nepredložíte, musíte si podať daňové priznanie sami.


Ak ste živnostníkom, alebo ste zamestnancom a súčasne aj živnostníkom, je ako prílohu daňového priznania potrebné predložiť aj potvrdenie o zaplatených úrokoch.


Potvrdenie Vám poskytne Vaša banka, nižšie uvádzam ako jednotlivé banky toto potvrdenie vydávajú.


VÚB banka: klienti s Internetbankingom (IB) majú „potvrdenie“ vygenerované k ultimu roka k dispozícii na stiahnutie aj v IB, v časti „Moje dokumenty“, resp. „Zmluvná dokumentácia“ / ak klient nemá IB, resp. žiada o vystavenie potvrdenia na pobočke, banka vystaví potvrdenie bezplatne na základe žiadosti klienta.


Tatra banka: klient môže o potvrdenie požiadať osobne na pobočke a bude mu vystavené bezplatne na počkanie, alebo cez službu Dialog live,


Slovenská sporiteľňa: banka posiela potvrdenie automaticky do internet bankingu,Uvedené NEPLATÍ pre klientov, ktorí mali nastavené zasielanie výpisov poštou a zároveň:

a) banke nahlásili, že si zmenu neželajú,

b) preberajú výpisy osobne v pobočke,

c) nemajú aktívne elektronické bankovníctvo George.


ČSOB: banka zasiela potvrdenie poštou na korešpondenčnú adresu, o potvrdenie je možné požiadať aj osobne na pobočke, banka potvrdenie vystaví bezplatne do 30 dní a pošle klientovi poštou, alebo je možné prevziať si ho na pobočke,


Poštová banka/365.bank: potvrdenie bude zasielané každý rok automaticky bez poplatku na korešpondenčnú adresu klienta,

UniCredit: v prípade produktu U – Hypotéka pre mladých banka potvrdenie zašle automaticky do 31.1. kalendárneho roku, v prípade produktu Hypoúver Invest je potrebné zmenou zmluvných podmienok požiadať o vystavenie potvrdenia osobne, banka potvrdenie vystaví do 30 dní a pošle klientovi poštou,


Prima banka: tlačivo bude banka vystavovať automaticky bezplatne do schránky správ Internet bankingu hlavného dlžníka. V prípade, ak hlavný dlžník nemá zriadený IB, potvrdenie banka zašle tiež bez poplatku poštou na korešpondenčnú adresu hlavného dlžníka. Potvrdenie sa bude generovať automaticky každoročne k dátumu 15.1. V prípade, ak nebol klientovi zaslaný tento dokument, musí o vystavenie potvrdenia požiadať priamo na pobočke,


mBank: o potvrdenie je potrebné požiadať osobne na pobočke resp. elektronicky, banka potvrdenie vystaví bezplatne do 15 dní a pošle klientovi poštou, alebo je možné prevziať si ho na pobočke,


Oberbank: o potvrdenie je potrebné požiadať osobne na pobočke kde bol úver poskytnutý, banka potvrdenie vystaví bezplatne do 30 dní a pošle klientovi poštou, alebo je možné prevziať si ho na pobočke.


Hypotéka pre živnostníka.

Hypotéka pre živnostníka.

Ak ste živnostník a rozmýšľate nad financovaním nehnuteľnosti formou hypotéky, určite budú pre Vás nasledujúce informácie užitočné.

Zobraziť viac


Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke.

Akú fixáciu úrokovej sadzby si zvoliť pri hypotéke.

Fixácia úrokovej sadzby je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého je úroková sadzba úveru nemenná. V ponuke sú fixácie od 1 až po 20 rokov. Po skončení obdobia fixácie Vám banka ponúkne novú úrokovú sadzbu na ďalšie obdobie fixácie, ktorá bude zodpovedať aktuálnym úrokom poskytovaným v čase konca fixácie.

Zobraziť viac


Hypotéka naopak.

Hypotéka naopak.

Uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, ale zatiaľ ste žiadnu vyhovujúcu nenašli? V súčasnosti sa hypotéky stávajú stále drahšie a mesačné splátky za hypotekárny úver narastajú.

Zobraziť viac


VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU.

VÝSTAVBA DOMU S HYPOTÉKOU.

Čerpanie hypotéky prebieha postupne (vo viacerých tranžiach) a proces financovania záleží najmä od Vašej východiskovej situácie.

Zobraziť viac


Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Hypotéka pre spoločníka s.r.o.

Ak ste spoločníkom s.r.o., v článku nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

Zobraziť viac


Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke.

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť pri hypotéke.

Existuje viac druhov nehnuteľností, ktoré banky vedia akceptovať.

Zobraziť viac


Na aký účel je možné použiť hypotéku.

Na aký účel je možné použiť hypotéku.

Klient môže získať hypotéku s uvedením účelu, no aj bezúčelovo.

Zobraziť viac


Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých).

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky (nový štátny príspevok pre mladých).

Ak ste podpísali úverovú zmluvu k hypotéke po 31.12.2017 a splnili podmienky získania štátneho príspevku pre mladých, platia pre Vás nové pravidlá ako si ho uplatniť.

Zobraziť viac