Kúpa bytu v developerskom projekte so založením inej nehnuteľnosti.

Klient kupoval byt v developerskom projekte, ktorého dokončenie bolo plánované o cca 18 mesiacov. V čase, keď sme podávali žiadosť, neboli byty ešte ani zapísané na liste vlastníctva ako rozostavané. V takom prípade bolo možné žiadať o hypotéku iba v rámci spolupracujúcich bánk, ktoré mali tieto byty už interne ohodnotené a preto vedeli posúdiť žiadosť o ich financovanie aj napriek tomu, že ešte neboli vybudované.

Klient bol spokojným dlhoročným klientom Unicredit bank, ktorá mala v tom čase podstatne výhodnejšie úrokové sadzby, ako banky financujúce daný projekt. Keďže klient už vtedy vlastnil inú nehnuteľnosť, ktorá mala postačujúcu hodnotu aby získal hypotéku v požadovanej výške, použili sme ju ako predmet záložného práva a tým pádom sme mohli žiadať o hypotéku aj v klientovej banke. Účelom hypotéky bola kúpa bytu v developerskom projekte, pričom lehota čerpania hypotéky bola 12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. Keďže projekt bol dokončený až po 18 mesiacoch, pred uplynutím lehoty čerpania sme požiadali o jej predĺženie a následne hypotéku čerpali po dokončení kupovaného bytu.

Klient tak získal výhodnejšiu úrokovú sadzbu a zároveň čerpal hypotéku vo svojej banke, ktorú preferoval aj z dôvodu dlhoročnej pozitívnej skúsenosti. Keďže plánoval po presťahovaní sa do nového bytu predať byt, ktorý už vlastnil, požiadali sme po dokončení, skolaudovaní a nadobudnutí nového bytu o prenos záložného práva z pôvodne založeného bytu na novo kúpený. Klient si tak zachoval výhodné podmienky hypotéky a zároveň mohol predať byt, pričom prostriedky z predaja použil aj na zariadenie nového bytu. V tomto prípade bolo dôležité, že na zakladanom byte nebola zapísaná žiadna ťarcha v prospech inej ako financujúcej banky.
Kúpa bytu v developerskom projekte s financovaním prvej časti kúpnej ceny formou hypotéky.

Kúpa bytu v developerskom projekte s financovaním prvej časti kúpnej ceny formou hypotéky.

Klient kupoval investičný byt v developerskom projekte, kde bolo potrebné po podpise zmluvy o budúcej zmluve (cca mesiac po podpise rezervačnej zmluvy) uhradiť prvých 20% z celkovej kúpnej ceny bytu.

Zobraziť viac


Kúpa rodinného domu v Maďarsku.

Kúpa rodinného domu v Maďarsku.

Klient sa rozhodol kúpiť rodinný dom v menšej maďarskej obci a potreboval ho financovať pomocou úveru.

Zobraziť viac


Výstavba rodinného domu od holého pozemku.

Výstavba rodinného domu od holého pozemku.

Klient vlastnil pozemok, na ktorom sa rozhodol postaviť dom. Nemal ale žiadne finančné prostriedky, pomocou ktorých by vedel začať výstavbu domu a nevlastnil ani žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorú by mohol založiť v prospech banky.

Zobraziť viac


Kúpa bytu v developerskom projekte so založením inej nehnuteľnosti.

Kúpa bytu v developerskom projekte so založením inej nehnuteľnosti.

Klient kupoval byt v developerskom projekte, ktorého dokončenie bolo plánované o cca 18 mesiacov.

Zobraziť viac