Online dotazník

Ako PFA sa vás v nasledujúcom dotazníku budem pýtať na určité údaje, aby som zistil vaše znalosti a skúsenosti, vašu finančnú situáciu, vaše požiadavky a potreby. Odpovedanie na nasledovné otázky je dôležité, aby som vám ako PFA vedel odporučiť vhodnú odbornú pomoc a vhodný typ finančnej služby, ktorú poskytujú naši obchodní partneri, to sú finančné inštitúcie, ktorými sú banky, pobočky zahraničnej banky, ktoré majú povolenie udelené Národnou bankou Slovenska na vykonávanie bankových činností, na vykonávanie hypotekárnych obchodov na území Slovenskej republiky a nebankoví veritelia, s právoplatným povolením udeleným Národnou bankou Slovenska na poskytovanie finančnej služby, ktorou sú spotrebiteľské úvery, pôžičky a iné úvery v zmysle zákona č.129/2010 zákona o spotrebiteľských úveroch, pôžičkách a iných úveroch pre spotrebiteľa.


Údaje o úvere:

Žiadateľ:

Zamestnávateľ:

Príjem zamestnanca:

SZČO / výsledky hospodárenia s.r.o.:

Výdavky (aj ručiteľské záväzky):

Spolužiadateľ:

Zamestnávateľ:

Príjem zamestnanca:

SZČO / výsledky hospodárenia s.r.o.:

Výdavky (aj ručiteľské záväzky):

za účelom zasielania informačných materiálov a sprostredkovania finančných produktov.